RoverScouts:
Roverscouts zijn alle jeugdleden van Scouting die tussen de 18 en 21
jaar oud zijn.

Roverscouts worden gezien als jeugdleden, omdat ze als roverscout de
laatste hand leggen aan hun jeugdperiode bij Scouting. Deze speltak sluit
dan ook aan bij de ontwikkeling en ervaringen die ze h
ebben doorgemaakt
in de jongere speltakken.


Om te voorkomen dat het jeugdlidmaatschap als een nachtkaars uitgaat is
gekozen voor een duidelijke eindleeftijd. De verwachtingen van voor en
na de
eindleeftijd lopen namelijk sterk uiteen. Ben je 18 tot 21 jaar, dan
heb je als
Roverscout de ruimte binnen jouw eigen programma.
Als je ouder bent dan
21, wordt van je verwacht dat je de vereniging
ondersteunt in de rol van
leidinggevende, plusscout of vrijwilliger op
regionaal of landelijk niveau.

De Roverscouts hebben geen vast tijdstip voor hun bijeenkomsten.
Zij plannen deze geheel naar eigen inzicht en behoefte.

powered by social2s