Contributie voor leden

De contributie bedraagt voor jeugdleden € 8,00 per maand.
Deze contributiegelden worden per kwartaal geheven via een
automatische incasso
waarvoor bij inschrijving lidmaatschap
machtiging wordt gegeven.

Zodra je (door onze penningmeester) ingeschreven bent (bij Scouting
Nederland) ontvang je 4x per jaar het speciale ledenblad van Scouting
Nederland
in je eigen brievenbus.

Opzegging lidmaatschap:
Wie het lidmaatschap wil beeindigen geeft dat door via het digitale
formulier op deze website. De teamleider en de penningmeester
worden dan “automatisch” ingelicht en de contributie-
inning wordt gestopt.

powered by social2s