De structuur van Scouting Ulestraten
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor de algehele
gang van
zaken in onze vereniging. Hiernaast een schematisch
overzicht van
onze vergaderstuctuur.
De v
aste vergaderlocatie is ons H.K. de Kwakskoel.
De huidige samenstelling van het Dagelijks Bestuur is:
 

Voorzitter Secretaris Penningmeester
Jan Aarts Vacature Etienne Wauthlé
06-29032810    

 

Groepsbegeleider Lid DB Lid DB
Leon Schreurs Ron Stevens* Edward Obrusnik*
     

* afgevaardigd lid van uit de speltakken


De vertrouwenspersoon van onze vereniging is:
Hilde Winters (06-4644 4251).
Zij maakt geen deel uit van het Dagelijks Bestuur, maar is
op afroep beschikbaar.

Uiteraard is het HHR van Scouting Nederland de leidraad voor de
besturing van onze vereniging (en beheerstichting).
Klik hier om ons Huishoudelijk reglement te openen

SUVergaderstruc