PlusScouts:
Binnen Scouting Ulestraten is er een nieuwe groep/speltak de Plusscouts.
Plusscouts zijn vrijwilligers (18+) die betrokken willen zijn bij Scouting
Ulestraten en actief een rol willen spelen, maar zonder
structurele 
verplichting. Het zijn dus geen stafleden die leiding geven aan een speltak.
De speltak Plusscouts staat ook
open voor leidinggevenden of voor bestuursleden
van de groep die mee
willen doen aan de activiteiten van de Plusscouts.

Plusscouts kunnen hand- en spandiensten verlenen op allerlei gebieden, 

zoals hulp bij knutselen, kookstaf bij weekenden, vervoer, onderhoud

van het gebouw etc. Ze zijn binnen de groep bekend en kunnen door

alle speltakken of het bestuur gevraagd worden om bij te springen.

 

 

powered by social2s