SliderSub1.jpg
Shadow

Dit zijn de speltakken die actief zijn binnen Scouting Ulestraten.
Om lid te worden bezoek je de bijeenkomst van de speltak die bij jouw leeftijd hoort en
vraag je aan de teamleider of je lid kan worden.

PlusScouts
Binnen Scouting Ulestraten is er een nieuwe groep/speltak de Plusscouts. Plusscouts zijn vrijwilligers (18+) die betrokken willen zijn bij Scouting Ulestraten en actief een rol willen spelen, maar zonder structurele verplichting.   

Het zijn dus geen stafleden die leiding geven aan een speltak. De speltak Plusscouts staat ook open voor leidinggevenden of voor bestuursleden
van de groep die mee 
willen doen aan de activiteiten van de Plusscouts. Plusscouts kunnen hand- en spandiensten verlenen op allerlei gebieden, zoals hulp bij knutselen, kookstaf bij weekenden, vervoer, onderhoud van het gebouw etc. Ze zijn binnen de groep bekend en kunnen door alle speltakken of het bestuur gevraagd worden om bij te springen.