SliderSub7.jpg
Shadow

Over Ons
Op deze pagina's kun je alle informatie over onze scouting vinden.

In Veilige Handen
Een veilige omgeving is belangrijk. Zeker binnen Scouting waar je met minderjarigen werkt. Dit betekent dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige (speel)omgeving en veilige materialen, alle leden zich ook veilig moeten kunnen voelen. Misbruik is een lastig onderwerp. Geen enkele Scoutinggroep hoopt dat het gebeurt. En juist daarom is het van belang dat erover gesproken wordt. Als groep hebben we de taak het onderwerp op de agenda te zetten en de kans op seksueel misbruik te verkleinen. Openheid en preventief beleid helpen ons hierbij. 

Het stappenplan hieronder is onderdeel van het landelijke (Scouting)programma
'In Veilige Handen' en kan ons helpen om achter de schermen alles zo te regelen dat
minderjarigen echt in veilige handen zijn binnen het vrijwilligerswerk.

Stap 1: We zetten het onderwerp op de agenda
Het voorkomen van seksueel misbruik of ongewenst gedrag is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van alle betrokkenen in je groep. Een eerste stap is het
bespreekbaar maken van het onderwerp. Vanaf de jaarvergadering van 2013 geven
wij structureel aandacht aan dit onderwerp.

Stap 2: We stellen omgangsregels vast
Een manier om een veilige omgeving en een open gesprekssfeer te creëren,
is het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels, die gelden voor iedereen
die betrokken is bij onze groep. Hier vindt je onze omgangsregels, die met alle
vrijwilligers besproken is/gaat worden.

Stap 3: We passen de gedragscode toe
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code
dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden
onderschreven. Hiervindt je onze gedragscode, die door alle vrijwilligers
daadwerkelijk onderschreven is/gaat worden.

Stap 4: We maken een risicoanalyse
We kijken wie veel met minderjarigen werkt en op welk moment en in welk kader.
We kijken continue na waar we risico’s voorzien en welke maatregelen we willen
treffen om de organisatie veiliger te maken.

Stap 5: We stellen een vertrouwenspersoon aan
We hebben in de persoon van: Hilde Winters,
Telefoonnr: 06-4644 4251 Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
een externe vertrouwenspersoon aangesteld waar vrijwilligers, jeugdleden en ouders
terecht kunnen. Onze vertrouwenspersoon biedt bij melding een luisterend oor en zal
informatie verstrekken over de te nemen stappen.
Uiteraard kan er ook melding gemaakt worden bij bestuurs- en stafleden.

Stap 6: We selecteren onze vrijwilligers zorgvuldig

Tijdens kennismakingsgesprekken vragen wij naar de motivatie van vrijwilligers om
met minderjarigen te werken en checken referenties. Alle nieuwe vrijwilligers overleggen
een VOG en we bespreken met hun de omgangscode en laten de gedragscode ondertekenen.

Stap 7: We kennen het Protocol ongewenst gedrag
Alle bestuursleden en teamleiders zijn op de hoogte van het Protocol ongewenst gedrag.
Hierin staat wat we moeten doen en laten in geval van (vermoedens van) ongewenst gedrag.
Bekijk hier het Protocol ongewenst gedrag.

Stap 8: We zetten afspraken op papier en passen reglementen aan
De gedragscode, de verplichte aanvraag van een VOG en het Protocol ongewenst gedrag zijn
onderdeel van het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en zo ook van onze vereniging.
We leggen aanvullende afspraken die we op groepsniveau maken daarom vast in onze eigen
reglementen. Tevens passen wij de Pricacy richtlijnen van Scouting Nederland toe.

Stap 9: We trainen onze vrijwilligers
Onze vrijwilligers moeten weten hoe ze op een veilige manier met minderjarigen om kunnen
gaan; waar liggen de grenzen in het contact en wat moeten ze doen wanneer ze
grensoverschrijdend gedrag signaleren in de organisatie? Beide onderwerpen zijn onderdeel v
an de startkwalificaties binnen Scouting Academy. Naast deze startkwalificaties zullen wij als
vereniging ook regelmatig trainingen aanbieden aan onze vrijwilligers.

Stap 10: We creëren en behouden een veilige omgeving

Met dit stappenplan proberen we al onze vrijwilligers ervan te overtuigen dat kinderen recht
hebben om in een veilige omgeving te kunnen spelen. We zullen het onderwerp regelmatig op
de agenda van staf- en bestuursvergaderingen laten terugkomen, we gaan aan de slag met
verbeterpunten uit de risicoanalyse en we zullen regelmatig trainingen in dit kader aanbieden.