SliderSub7.jpg
Shadow

Over Ons
Op deze pagina's kun je alle informatie over onze scouting vinden.

Contributie voor leden
De contributie bedraagt voor jeugdleden € 9,00 per maand. Deze contributiegelden worden per kwartaal geheven via een automatische incasso waarvoor bij inschrijving lidmaatschap machtiging
wordt gegeven.


 

 

Zodra je (door onze penningmeester) ingeschreven bent (bij Scouting
Nederland) ontvang je 4x per jaar het speciale ledenblad van Scouting
Nederland in je eigen brievenbus.

Opzegging lidmaatschap:
Wie het lidmaatschap wil beeindigen geeft dat door via het digitale
formulier op deze website. De teamleider en de penningmeester
worden dan “automatisch” ingelicht en de contributie-
inning wordt gestopt.