SliderSub5.jpg
Shadow

Jeugdlintje 2021 voor Yoni Wauthlé

En opeens staat burgemeester Clermonts-Aretz voor de deur! Is Yoni "toevallig" thuis? Ja, antwoordt een trotse moeder. Burgemeester Clermonts-Aretz ontmoet een verbaasde Yoni
en vertelt haar dat ze namens gemeente Meerssen een bij- zondere onderscheiding krijgt. Het Jeugdlintje 2021! Whoaw, Yoni wat zijn wij trots op jou! Lees hieronder waarom wij, en ook vele anderen, vinden waarom Yoni deze onderscheiding verdiend.

Yoni is lid van Scouting Don Bosco Ulestraten sinds 2008. Volgens de Scouting traditie heeft ze sinds die tijd alle speltakken doorlopen en in 2019 is ze toegetreden tot het stafteam van onze welpengroep. Hier voert ze haar taken wekelijks met enorm enthousiasme uit en is zij een onmisbare schakel om onze jeugd een leuke en leerzame opkomst te bieden.

Naast de wekeliijkse opkomsten is ze ook nauw betrokken bij de organisatie van kampen, waaronder ons gezinsweekend in Opoeteren waar ze nu al enkele jaren met de nodige flair en
grote creativiteit een hoofdrol speelt in onze groep van acteurs. Draaiboeken en scripts worden door haar bedacht en uitgewerkt. Haar Limburgse afkomst verloochend ze niet want de presentatie van onze jeugd caranavalsdisco is bij haar in goede handen.

En dan is het 2020 en komt Corona om de hoek kijken. Na een tijdje afwezig te zijn geweest begin 2020 omwille van de veiligheid en gezondheid van haar clienten bij Envida, neemt ze
het teamleiderschap van onze Roverscoutsgroep over. Het is goed om te weten dat bij de uitbraak van de Corona pandemie Yoni werkzaam was in het vezorgingstehuis Wilgenhof te Bunde. Hier maakte ze een zeer heftige periode mee. Clienten met cognitieve problemen uitleggen wat er aan de hand is. Opvangbuffers creeëren voor familieleden. Allemaal niet alledaagse zaken voor een 20-jarige. Ondanks haar jonge leeftijd heeft Yoni indruk gemaakt op haar collega’s.

Roverscouts zijn jongeren in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar en daar hebben we, mede dankzij Yoni, er nu een 14 tal van. Met het oog op Corona niet de meest eenvoudige speltak aangezien fysieke opkomsten alweer een lange tijd niet mogelijk zijn en onze Roverscouts niet de meest actieve groep binnen onze vereniging was. Dit heeft Yoni er echter niet van weerhouden om minimaal één keer per maand een online opkomst te organiseren voor deze groep jongeren. Daarmee heeft ze de Roverscouts groep omgebogen naar een heel actieve groep waarbij deze groep jongeren op een positieve manier bezig zijn en gemotiveerd worden zich te houden aan de Corona maatregelen en toch hun sociale contacten op peil te houden.

Sinds eind 2020 is Yoni toegetreden tot het bestuur als secretaris. Als secretaris is het onder andere haar taak de communicatie tussen bestuur en stafteams te regelen. Ook hier maakt Corona het ons niet gemakkelijk, maar toch lukt het Yoni buitengewoon goed om middels tal van digitale platforms de nodige vergaderingen online vorm te geven, notulen en agenda’s tijdig rond te sturen en dat ondanks het gebrek aan fysieke begeleiding vanuit het bestuur.

Als bestuur van Scouting Don Bosco Ulestraten zijn wij daarom ontzettend trots op Yoni en alles wat zij in het verleden heeft gedaan en momenteel doet voor onze vereniging. Zij is oprecht een voorbeeld voor andere jeugdigen binnen onze vereniging. Hierdoor hebben zich sinds haar aanmelding als secretaris nog twee andere jeugdigen gemeld voor een bestuursfunctie.

In een tijd waarin niks mogelijk lijkt en negativiteit soms de overhand dreigt te krijgen, vinden wij het ontzettend belangrijk jongeren zoals Yoni te bedanken voor hun inzet
en hiermee te stimuleren door te gaan met alle goede werk dat ze verrichten en wij hopen dan ook nog vele jaren te mogen genieten van de energie en positiviteit van Yoni!

Yoni, namens alle scoutingleden PROFICIAT.