Bevestigen van verzoek tot huur

Toets hier het juiste reserveringsnummer
in en klik na
<Search> scroll dan naar
beneden.


Klik vervolgens op het <Edit> knopje.
Indien nodig wijzig je de getoonde informatie.
Zet als laatste je "handtekening"
in het vakje <Signatuur>.

Druk daarna op knopje <Submit> om
je verzoek definitief te bevestigen en
akkoord te gaan met de betalings- en
gebruikersvoorwaarden.


Vul hier je reserveringsnummer in