Meer ruimte voor Scoutingbijeenkomsten

Beste leden, ouders en stafleden van Scouting Ulestraten,

Met de verdere versoepeling van de maatregelen rond het
coronavirus is de factsheet van Scouting Nederland
vanaf 1 juni 2020 op enkele punten aangepast.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
•            Opkomsten en activiteiten voor jeugdleden t/m 18 jaar
mogen óók binnen plaats vinden tot een maximum van
30 jeugdleden tegelijkertijd in het gebouw. Dit is exclusief leiding.
Om het aantal leden te beheersen is opgave vooraf een voorwaarde.
Een checkgesprek (‘zijn er klachten?’) voor aanvang van de opkomst
met het jeugdlid of de ouder is noodzakelijk. Leden van Scouting
Ulestraten spelen echter bij voorkeur buiten.
•            We mogen ook weer speurtochten en bosspelen organiseren.
We vermijden hierbij drukke plekken.
•            Het maximum aantal vrijwilligers waarmee je binnen kunt
samenkomen is eraf gehaald. Voorwaarde is dat de bijeenkomst
noodzakelijk is voor de voortgang van de vereniging, denk aan een
vergadering, groeps- of regioraad of een noodzakelijke training.
En dat je de 1,5 meter kunt hanteren. Fysieke bijeenkomsten,
anders dan de noodzakelijke, zoals teambuilding of gezelligheids-
activiteiten, mogen alleen buiten plaatsvinden.
•            Een andere versoepeling is dat je weer eten en drinken
kunt verstrekken aan jeugdleden, mits je goed let op hygiëne.
•            Er is nog geen duidelijkheid over de zomerkampen.
Naar verwachting komt die per 1 juni 2020.

Onverminderd kracht blijven onze eerdere richtlijnen:
•             Voor Scouts, Explorers EN Stafleden onderling geldt
              nog steeds 1,5m afstand houden.
•             Ouders wachten buiten de poort.
•             We organiseren voornamelijk en bij voorkeur buiten-
              activiteiten op eigen terrein.
•             Houdt je aan de hygiëne regels. Maak gebruik van
              de ter beschikking staande spullen in ons gebouw.
•             Iedereen neemt z’n eigen drinkfles mee.
nb: er zijn geen afstandsbeperkingen voor Bevers en Welpen.

Klik op deze regel voor laatste versie van de SN factsheet.

Wij hopen dat met deze verruiming van de voorschriften onze
Welpenstaf weer langzamerhand weer terug kan keren naar
hun vertrouwde werkwijze. Onze Welpen zijn immers op
15 mei jl al van start gegaan met bijeenkomsten.

Onze Scouts gaan vanaf woensdag 3 juni ook weer opstarten. 
De leden (en ouders) zullen hierover door de stafleden nader
geïnformeerd worden.

Voor onze Bevers en Explorers zijn er nog geen exacte datums 
bekend wanneer er weer bijeenkomsten georganiseerd worden.
Zodra dit bekend is zullen we iedereen hiervan op de hoogte
brengen.

Wij wensen iedereen veel (nieuw) scoutingplezier onder het
motto: blijf gezond en alert.

 Bestuur Scouting Ulestraten

powered by social2s