(voorlopig)Besluit Opkomsten tijdens Corona-crisis

Beste ouders, jeugdleden, stafleden, PlusScouts,
en andere Scoutinvrienden,

Op vrijdag 24 april jl ontvingen we van Scouting Nederland een
versoepeling van de corona-maatregelen voor Scoutingleden.
Als Bestuur van Scouting Ulestraten hebben we deze versoepeling,
en de daarbij horende nadere uitwerking, besproken en
zijn tot het besluit gekomen dat:
(voor de uitgebreide versie van de richtilijnen zie link hieronder)

1) er in onze vereniging geen opkomsten georganiseerd mogen
worden omdat de Gemeentelijke verordening dit niet toestaat;
2) er in onze vereniging geen enkele opkomst voor 15 mei 2020
georganiseerd mag worden;
3) er in onze vereniging geen opkomsten georganiseerd mogen
worden zolang er door Scouting Nederland afstandsbeperkende
richtlijnen gelden voor leeftijdscategorieƫn.

Nadere toelichting op dit besluit:
ad 1) Op dit moment is er vanuit de Gemeente Meerssen nog geen
toestemming om jeugdbijeenkomsten (alle leeftijden) te mogen
opstarten. Het is onduidelijk wanneer Gemeente Meerssen dit
verbod opheft.
ad 2) Deze datum is gekozen in verband met Mei vakantie en de
verruimde opstelling van de lagere scholen per 11 mei 2020.
ad 3) Op dit moment zijn er afstandsbeperkende maatregelen voor
alle scoutingleden ouder dan 10 jaar. Concreto betekent dit dat wij
alleen opkomsten (onder voorwaarden) voor de speltakken
Bevers en Welpen toestaan. Voor opkomsten Scouts en Explorers
stellen wij ons op het standpunt dat het voor onze leden nagenoeg
onmogelijk is om de afstandsbeperkende maatregelen van
1,5m afstand tijdens het Scoutingspel kunnen garanderen.
Derhalve voorlopig geen opkomsten Scouts en Explorers.

Als aanvulling op bovenstaande geven wij aan dat het organiseren
van opkomsten Bevers en Welpen alleen kan worden toegestaan
indien er voldaan wordt aan (een groot) aantal specifieke voorwaarden.
Deze voorwaarden willen wij samen met de stafleden Welpen op
vrijdag 8 mei a.s. bespreken. Hiertoe ontvangen de stafleden Welpen
binnenkort een uitnodiging.
Voor de Bever opkomsten is inmiddels het besluit gemaakt dat deze
tot een nadere datum niet door zullen gaan. De reden van hiervan is
dat het merendeel van de stafleden Bevers werkzaam zijn met/in
corona risicogroepen. We komen hiermee tegenmoet aan de wens
die door onze stafleden Bevers is uitgesproken.

Zodra de beperkende maatregelen versoepeld worden en er uitbreiding
van opkomsten mogelijk is zullen wij als Bestuur jullie hiervan op de
hoogte brengen.

Wij hopen dat jullie begrip hebben voor ons besluit. Voor meer 
informatie over Scouting en het corona virus verwijzen wij naar de
website van Scouting Nederland.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Scouting Ulestraten

Scouting Nederland en Corona
Richtlijnen (factsheet) Activiteiten

Inmiddels zijn de richtlijnen (door SN) weer aangepast.
Zie hieronder de factsheet va 11 mei
Richtlijnen (factsheet) Activiteiten va 11 mei 2020

powered by social2s